اعجاز حروف مقطعه
Rate this post

Rate this post

تفسیر حروف مقطعه با مغزهای الکترونیکی

چندی قبل ، مجله معروف مصری (( آخر ساعه )) که بزرگترین مجله مصر و خاورمیانه محسوب می گردد گزارشی در باره تحقیقات شگفت انگیز یک دانشمند مسلمان مصری در مورد تفسیر پاره ای از آیات قرآن مجید به کمک مغزهای الکترونیکی منتشر ساخت که اعجاب همگان را در نقاط مختلف جهان برانگیخت.

این تحقیقات که محصول سه سال کوشش پیگیر و کار مداوم (( دکتر رشاد خلیفه )) دانشمند مصری بود بار دیگر این حقیقت را به ثبوت رسانید که این کتاب بزرگ آسمانی محصول مغز بشر نیست و انسانها قادر نخواهند بود مثل آن را بیاورند.

دکتر رشاد این تحقیقات را در آمریکا در شهر ((سانت لویس)) در ایـالت ((میسوری)) انجام داد.

تمام کوشش استاد مزبور برای کشف معانی حروف مقطعه قرآن یعنی حروفی مانند ( ق ، الم ، یس و …) صورت گرفته است ، او به کمک محاسبات پیچیده ای ثابت کرده است که رابطه ی نزدیکی میان حروف مزبور ، با حروف سوره ای که در آغاز آن قرار گرفته اند ، وجود دارد (دقت کنید).

بنابر این از مغز الکترونیکی تنها برای انجام محاسبه تعداد حروف سوره ها و به دست آوردن نسبت و به اصطلاح ((درصد)) هریک از حروف کمک گرفته است نه این که تفسیر ایات را از ماشین خواسته باشد.

ولی مسلما اگر این ماشینها نبودند هیچ بشری قادر نبود به وسیله قلم وکاغذ این محاسبات را طی سالیان دراز انجام دهد!

اکنون به سراغ کشف دانشمند مزبور برویم :

دکتر رشاد میگوید : میدانیم قرآن مجید ۱۱۴ سوره دارد که از میان آنها ۸۶ سوره در مکّه نازل گردیده و ۲۸ سوره در مدینه و از میان مجموع سوره های قرآن ۲۹ سوره است که در آغاز آنها ((حروف مقطعه)) آمده است.

جالب اینکه این حروف مجموعاً درست نصف حروف ۲۸ گانه الفبای عربی را تشکیل می دهد و آنها عبارتند از : ( ا، ح، ر، س، ص، ط، ق، ک، ل، م، ن، ه، ی ) که گاهی آنها را « حروف نورانی » نیز می نامند .

او می گوید سالها بود که من می خواستم بدانم معنی این (( حروف به ظاهر از هم بریده )) در آغاز سوره های قرآن چیست ؟ و هر قدر به تفاسیر مفسران بزرگ و آراء مختلفی که در این زمینه داده بودند مراجعه کردم پاسخ قانع کننده ای نیافتم از خداوند یاری جستم و به مطالعه دست زدم .

ناگهان به این فکر افتادم که شاید میان این حروف ، و حروف هر سوره ای که آنها در آغازش قرار گرفته اند رابطه ای وجود داشته باشد.

اما بررسی تمام حروف ۱۴ گانه در ۱۱۴ سوره قرآن و تعیین نسبت هریک از آنها و محاسبات فراوان دیگری که می بایست در این زمینه بشود چیزی نبود که بدون استخدام مغزهای الکترونیکی امکان پذیر باشد .لذا قبلاً تمام حروف مزبور را در ۱۱۴ سوره قرآن به طور جداگانه و همچنین مجموع حروف هر سوره را دقیقاً تعیین کرده ، با شماره هر سوره ، به مغز الکترونیکی (برای انجام محاسبات پیچیده بعدی) سپردم این کار و مقدمات دیگر در مدت دو سال عملی شد .

سپس مغز الکترونیکی را یک سال تمام برای انجام محاسباتی که به آن اشاره شد به کار گرفتم . نتیجه این محاسبات بسیار درخشان بود و برای نخستین بار در تاریخ اسلام پرده از حقایق شگفت انگیزی برداشته شد که اعجاز قرآن را (علاوه بر جنبه های دیگر) از نظر ریاضی و نسبت حروف قرآن کاملاً روشن می ساخت.

مغز الکترونیکی با محاسبات خود برای ما روشن ساخت که میزان هریک از حروف ۱۴ گانه در هر سوره از ۱۱۴ سوره قرآن به نسبت مجموع حروف آن سوره ، چند درصد است.

فی المثل ، پس از محاسبه می یابیم که نسبت حرف قاف که یکی از حروف نورانی قرآن است در سوره (( فلق )) بزرگترین رقم را دارد (۷۰۰/۶) در صد و در درجه اول در میان سوره های قرآن است ( البته به استثنای سوره ق )! بعد از آن سوره (( قیامت )) قرار دارد که تعداد قافهای آن نسبت به حروف مزبور (۹۰۷/۳) درصد می باشد و پس از آن سوره ((والشَمس)) است (۹۰۶/۳) درصد و همانطور که ملاحظه می کنیم تفاوت سوره ((قیامت )) و ((الشَمس )) فقط یکهزارم درصد است .

وبه همین ترتیب این نسبت را در تمام ۱۱۴ سوره قرآن به دست می آوریم (نه تنها درباره این یک حرف بلکه درباره تمام حروف ۱۴ گانه نورانی) و به این ترتیب نسبت مجموع حروف هر یک از سوره ها با یکایک این حروف روشن می گردد .

اکنون به نتایج جالبی که از این محاسبات به دست آمده توجه فرمائید :

۱- نسبت (ق) در سوره (ق) از تمام سوره های قرآن بدون استثناء بیشتر است یعنی آیاتی که در طی  23 سال ، دوران نزول قرآن ، در ۱۱۳ سوره دیگر قرآن آمده آنچنان هست که حرف قاف در آنها کمتر به کار رفته است ،و این راستی حیرت آور است که انسانی بتواند مراقب تعداد هریک از حروف سخنان در طول ۲۳ سال باشد ، و در عین حال آزادانه مطالب خود را بدون کمترین تکلفی بیان کند. مسلماً چنین کاری از عهده ی یک انسان بیرون است ، حتی محاسبه ی آن برای بزرگترین ریاضی دانان بدون کمک مغزهای الکترونیکی ممکن نیست .

اینها همه نشان می دهد که نه تنها سوره ها و آیات قرآن بلکه (( حروف قرآن )) نیز روی حساب و نظام خاصی است که فقط خداوند قادر بر حفظ آن می باشد .

همچنین محاسبات نشان داد که حرف (ص) در سوره ((ص)) نیز همین حال را دارد یعنی مقدار آن به تناسب مجموع حروف سوره ، از هر سوره دیگر قرآن بیشتر است .

و نیز حرف (ن) در سوره ی ((ن و القلم )) بزرگترین رقم نسبی را در ۱۱۴ سوره قرآن دارد تنها استثنائی که در این زمینه وجود دارد سوره ((حجر)) است که تعداد نسبی حروف (ن) در آن سوره بیشتر از سوره (ن و القلم ) است اما جالب این است که سوره حجر یکی از سوره هایی است که آغاز آن (الر) می باشد و بعداً خواهیم دید این سوره ها که آغاز آنها (الر) است باید همگی در حکم یک سوره محسوب گردد ، و اگر چنین کنیم نتیجه مطلوب به دست خواهد آمد یعنی تعداد (ن) در مجموع اینها از سوره ((ن والقلم)) کمتر خواهد شد!

۲- چهار حرف (المص) را در آغاز سوره اعراف در نظر بگیرید، اگر تعداد الف ها ، میم ها و صادهایی که در این سوره وجود دارد با هم جمع کنیم و نسبت آن را با حروف این سوره بسنجیم ، خواهیم دید که از تعداد مجموع آن در هر سوره دیگر قرآن بیشتر است!

همچنین چهار حرف (المر) در آغاز سوره ((رعد)) همین حال را دارد، و نیز پنج حرف (کهیعص) درآغاز سوره ((مریم)) اگر روی هم حساب شوند ، بر مجموع این پنج حرف در هر سوره دیگر قرآن فزونی دارند!

در اینجا به چهره تازه تری از مسأله برخورد می کنیم که نه تنها یک حرف جداگانه دراین کتاب آسمانی روی حساب و نظم خاص گسترده شده ، بلکه حروف متعدد آن نیز چنین وضع حیرت آوری را دارد .

۳- تا کنون بحث درباره ی حروفی بود که تنها در آغاز یک سوره قرآن قرار داشت ، اما حروفی که در آغازچند سوره قرار دارد (مانند المر و الم ) شکل دیگری به خود می گیرد ؛ و آن اینکه بر طبق محاسبات مغز الکترونیکی مجموع این سه حرف مثلاً (ا، ل، م) اگر در مجموع سوره هایی که با ((الم)) آغاز می گردد حساب شود، و نسبت آن با مجموع این سوره ها به دست آید ، از میزان آن در هر یک از سوره ها ی دیگر قرآن بیشتر است .

در اینجا باز مسأله صورت جالبتری به خود گرفته و آن اینکه نه تنها حروف هر سوره قرآن تحت ضابطه وحساب معینی است ، بلکه مجموع حروف سوره های مشابه نیز ضابطه و نظام واحدی دارند.

ضمناً نکته این موضوع نیز روشن می شود که از چه رو چند سوره مختلف قرآن با ((الم )) یا با ((المر)) آغاز شده و این یک موضوع تصادفی و بی دلیل نیست.

نتیجه ی بحث :

از مجموع بحث فوق چنین نتیجه می گیریم که حروف قرآن مجید که طی ۲۳ سال بر پیامبر (ص) نازل شده حساب دقیق و منظمی دارد و هریک از حروف الفبا با مجموع حروف هر سوره ای دارای یک نسبت ریاضی کاملاً دقیق است که حفظ و نگهداری چنین نسبتی برای بشر- بدون استفاده از مغزهای الکتریکی -امکان پذیر نیست.

البته شک نیست که بررسیهای دانشمند مزبور چون در آغاز راه است خالی از نقائصی نیست که باید با حوصله تمام وسیله او و دانشمندان دیگر تکمیل گردد.

admin

دیدگاه کاربران ...

تعداد دیدگاه : 0

    لطفا قبل از ارسال سئوال یا دیدگاه سئوالات متداول را بخونید.
    جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
    دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
    دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.

    دیدگاه خود را بیان کنید