داستان های قرآنی ویژه مقطع دبیرستان (دوره اول)

گوساله پرستی

جزء داستان: جزء اول
گویندگان: کارمندان دبیرستان ۱
مقطع تحصیلی: دبیرستان دوره اول

تغییر قبله

جزء داستان: جزء دوم
گویندگان: کارمندان دبیرستان ۱
مقطع تحصیلی: دبیرستان دوره اول

ولادت حضرت مریم(س)

جزء داستان: جزء سوم
گویندگان: کارمندان دبیرستان ۱
مقطع تحصیلی: دبیرستان دوره اول

جنگ احد

جزء داستان: جزء چهارم
گویندگان: کارمندان دبیرستان ۱
مقطع تحصیلی: دبیرستان دوره اول

پذیرش توبه وحشی

جزء داستان: جزء پنجم
گویندگان: کارمندان دبیرستان ۱
مقطع تحصیلی: دبیرستان دوره اول

حسادت قابیل به هابیل

جزء داستان: جزء ششم
گویندگان: کارمندان دبیرستان ۱
مقطع تحصیلی: دبیرستان دوره اول

مهاجرت مسلمانان به حبشه

جزء داستان: جزء هفتم
گویندگان: کارمندان دبیرستان ۱
مقطع تحصیلی: دبیرستان دوره اول

سرکشی ابلیس

جزء داستان: جزء هشتم
گویندگان: کارمندان دبیرستان ۱
مقطع تحصیلی: دبیرستان دوره اول

ساحران و حضرت موسی(ع)

جزء داستان: جزء نهم
گویندگان: کارمندان دبیرستان ۱
مقطع تحصیلی: دبیرستان دوره اول

داستان ثعلبه

جزء داستان: جزء دهم
گویندگان: کارمندان دبیرستان ۱
مقطع تحصیلی: دبیرستان دوره اول

مسجد ضرار

جزء داستان: جزء یازدهم
گویندگان: کارمندان دبیرستان ۱
مقطع تحصیلی: دبیرستان دوره اول

حضرت یوسف(ع)

جزء داستان: جزء دوازدهم
گویندگان: کارمندان دبیرستان ۱
مقطع تحصیلی: دبیرستان دوره اول

پیراهن حضرت یوسف(ع)

جزء داستان: جزء سیزدهم
گویندگان: کارمندان دبیرستان ۱
مقطع تحصیلی: دبیرستان دوره اول

میهمان نوازی حضرت ابراهیم

جزء داستان: جزء چهاردهم
گویندگان: کارمندان دبیرستان ۱
مقطع تحصیلی: دبیرستان دوره اول

اصحاب کهف

جزء داستان: جزء پانزدهم
گویندگان: کارمندان دبیرستان ۱
مقطع تحصیلی: دبیرستان دوره اول

حضرت زکریا(ع)

جزء داستان: جزء شانزدهم
گویندگان: کارمندان دبیرستان ۱
مقطع تحصیلی: دبیرستان دوره اول

حضرت یونس(ع)

جزء داستان: جزء هفدهم
گویندگان: کارمندان دبیرستان ۱
مقطع تحصیلی: دبیرستان دوره اول

حضرت نوح(ع)

جزء داستان: جزء هجدهم
گویندگان: کارمندان دبیرستان ۱
مقطع تحصیلی: دبیرستان دوره اول

حضرت سلیمان و مورچه

جزء داستان: جزء نوزدهم
گویندگان: کارمندان دبیرستان ۱
مقطع تحصیلی: دبیرستان دوره اول

حضرت موسی(ع)

جزء داستان: جزء بیستم
گویندگان: کارمندان دبیرستان ۱
مقطع تحصیلی: دبیرستان دوره اول

حضرت لقمان(ع)

جزء داستان: جزء بیست و یکم
گویندگان: کارمندان دبیرستان ۱
مقطع تحصیلی: دبیرستان دوره اول

حبیب نجار

جزء داستان: جزء بیست و دوم
گویندگان: کارمندان دبیرستان ۱
مقطع تحصیلی: دبیرستان دوره اول

قربانی کردن حضرت ابراهیم

جزء داستان: جزء بیست و سوم
گویندگان: کارمندان دبیرستان ۱
مقطع تحصیلی: دبیرستان دوره اول

مومن آل فرعون

جزء داستان: جزء بیست و چهارم
گویندگان: کارمندان دبیرستان ۱
مقطع تحصیلی: دبیرستان دوره اول

خباب بن ارت

جزء داستان: جزء بیست و پنجم
گویندگان: کارمندان دبیرستان ۱
مقطع تحصیلی: دبیرستان دوره اول


ماجرای بیعت شجره

جزء داستان: جزء بیست و ششم
گویندگان: کارمندان دبیرستان ۱
مقطع تحصیلی: دبیرستان دوره اول

معراج پیامبر

جزء داستان: جزء بیست و هفتم
گویندگان: کارمندان دبیرستان ۱
مقطع تحصیلی: دبیرستان دوره اول

اطعام فقیران توسط اهل بیت

جزء داستان: جزء بیست و هشتم
گویندگان: کارمندان دبیرستان ۱
مقطع تحصیلی: دبیرستان دوره اول

اطعام مسکین، یتیم و اسیر

جزء داستان: جزء بیست و نهم
گویندگان: کارمندان دبیرستان ۱
مقطع تحصیلی: دبیرستان دوره اول

ناقه حضرت صالح

جزء داستان: جزء سی
گویندگان: کارمندان دبیرستان ۱
مقطع تحصیلی: دبیرستان دوره اول

admin

دیدگاه کاربران ...

تعداد دیدگاه : 0

    لطفا قبل از ارسال سئوال یا دیدگاه سئوالات متداول را بخونید.
    جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
    دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
    دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.

    دیدگاه خود را بیان کنید

جدیدترین محصولات