داستان های قرآنی

«هر روز یک جزء از قرآن کریم و بیان یک داستان قرآنی ویژه مقاطع تحصیلی مدارس+همراه با نقاشی های دیجیتالی»ر ادامه ببینید و بخوانید
. . . در ادامه ببینید و بخوانید . . .

معلمان ، مربیان و قرآنیان عزیز ، دارالقرآن موسسه فرهنگی پیام غدیر با مشارکت معاونین محترم مقاطع تحصیلی مدارس پیام غدیر اقدام به تولید یک آیتم ویژه ماه مبارک رمضان کرده است. شما در این بخش می توانید هر روز متناسب با جزء های قرآن کریم با مشاهده و استماع یک داستان قرآنی با بیان مناسب با آن رده های سنی بنشینیدو بهره مند شوید.

داستان های قرآنی دبستانی همراه با تصویر و فایل صوتی
 • گوینده : رضا امیدی (معاون پرورشی دبستان دوره اول)
 • گروه سنی پیشنهادی: دبستان دوره اول (پایه اول تا سوم دبستان)
 • محتویات داستان ها: فایل های صوتی قابل دانلود + تصویر (نقاشی دیجیتال)

داستان های قرآنی دبستانی همراه با تصویر و فایل صوتی
 • گوینده : مجید شفیعی نسب (معاون پرورشی دبستان دوره دوم)
 • گروه سنی پیشنهادی: دبستان دوره دوم (پایه چهارم تا ششم دبستان)
 • محتویات داستان ها: فایل های صوتی قابل دانلود + تصویر (نقاشی دیجیتال)

داستان های قرآنی دبیرستانی همراه با تصویر و فایل صوتی
 • گوینده : مسعود احمدی (معاون پرورشی دبیرستان دوره اول)
 • گروه سنی پیشنهادی: دبیرستان دوره اول (پایه هفتم تا نهم دبیرستان)
 • محتویات داستان ها: فایل های صوتی قابل دانلود + تصویر (نقاشی دیجیتال)

داستان های قرآنی دبیرستانی همراه با تصویر و فایل صوتی
 • گویندگان : معاونت پرورشی و آموزشی ، معلمان و مربیان مقطع تحصیلی دبیرستان
 • گروه سنی پیشنهادی: دبیرستان دوره دوم (پایه دهم تا دوازدهم دبیرستان)
 • محتویات داستان ها: فایل های صوتی قابل دانلود + تصویر (نقاشی دیجیتال)

از این قسمت مطالب بیشتر را ببینید و بخوانید