بسته اطلاعات قرآنی – ویژه دبیرستان دوره اول

۱٫ کدام سوره است که در تمامی آیات آن، لااقل یک لفظ جلاله وجود دارد؟

سوره ی مبارکه ی مجادله

۲٫ چند سوره از قرآن مجید با ذکر« الحمد للّه» آغاز شده است؟

پنج سوره

۳٫ چه آیاتی از قرآن مجید دربردارنده ی تمامی حروف الفبای زبان عربی است؟

دو آیه :

الف : آیه ی ۱۵۴ سوره ی مبارکه ی آل عمران.

ب : آیه ی ۲۹ سوره ی مبارکه ی فتح.

۴٫ تنها ماه قمری که در قرآن کریم ذکر شده ،چیست؟

ماه مبارک رمضان

۵٫ تنها زنی که در قرآن ملّقب به ( صدّیقه ) شده ،کیست؟

حضرت مریم

۶٫ نام چند فصل از فصول چهارگانه ی سال در قرآن کریم وجود دارد؟

الف : فصل زمستان ( شِتاء)

ب : فصل تابستان (صَیف)

۷٫ آیه ای که در آن ،نام پنج بت وجود دارد ،کدام آیه است؟

آیه ی ۲۳ سوره ی مبارکه ی نوح

۸٫ تنها زنی که در قرآن کریم از او نام برده شده ،کیست؟

حضرت مریم

۹٫ آیات بی نقطه در قرآن کریم کدامند؟

الف : طه ( طه/۱)

ب : والطّور (طور/۱)

ج : لِلسّآئِلِ وَ المَحرُومِ (معارج/۲۵)

د: وَ والدٍ وَ ما وَلَد (بلد/۳)

ه : وَالعَصرِ (عصر/۱)

و : اللّهُ الصَّمَد(اخلاص/۲)

۱۰٫ تنها آیه ای که در آن ،سه کتاب آسمانی « تورات ،انجیل ،قرآن » به طور پیاپی ذکر شده ،کدام آیه است؟

آیه ی ۱۱۱ سوره ی مبارکه ی توبه

۱۱٫ تنها سوره ای که دارای بیشترین تعداد اعداد کسری موجود در قرآن مجید است ،کدام سوره است؟

سوره ی مبارکه ی نساء

۱۲٫ پیامبرانی که در قرآن کریم به نامشان تصریح شده ،کدامند؟

نام پیامبران ذکر شده در قرآن کریم عبارتند از :

الف) حضرت آدم (علیه السّلام )

ب) حضرت نوح (علیه السّلام )

ج) حضرت ابراهیم (علیه السّلام )

د)  حضرت اسماعیل (علیه السّلام )

هـ)  حضرت اسحاق (علیه السّلام )

و) حضرت یعقوب (علیه السّلام )

ز) حضرت عیسی (علیه السّلام )

ح) حضرت ایّوب (علیه السّلام )

ط) حضرت یونُس (علیه السّلام )

ی) حضرت هارون (علیه السّلام )

ک) حضرت سلیمان (علیه السّلام )

ل) حضرت داوود (علیه السّلام )

م) حضرت یوسُف (علیه السّلام )

ن)  حضرت موسی (علیه السّلام )

س) حضرت زکریّاء (علیه السّلام )

ع) حضرت یحیی (علیه السّلام )

ف) حضرت الیاس (علیه السّلام )

ص) حضرت الیسع (علیه السّلام )

ق) حضرت لوط (علیه السّلام )

ر) حضرت ادریس (علیه السّلام )

ش) حضرت ذوالکِفل (ذا الکِفل) (علیه السّلام )

ت) حضرت هود (علیه السّلام )

ث) حضرت صالح (علیه السّلام )

خ) حضرت شعیب (علیه السّلام )

ذ) حضرت عُزَیر (علیه السّلام )

ض) حضرت محمّد (صلی اللّه وعلیه وآله و سلّم)

۱۳٫ پیامبری که تنها یک بار نامش در قرآن مجید ذکر شده ،کیست؟

حضرت عُزَیر (علیه السّلام )

۱۴٫ پیامبری که در قرآن کریم « سیّد » نامیده شده ،کیست؟

حضرت یحیی (علیه السّلام )

۱۵٫ دو پیامبری که با یکدیگر پسر خاله بودند ،کدامند؟

حضرت یحیی با حضرت عیسی (علیهم السّلام )

۱۶٫ کدام پیامبر سرپرستی و کفالت حضرت مریم را عهده دار شد؟

حضرت زکریّاء (علیه السّلام )

۱۷٫ دو پیامبری که نسبت پدر و فرزندی داشته و سخن پرندگان را می فهمیدند ،کدامند؟

حضرت داوود و فرزندش حضرت سلیمان

۱۸٫ تنها پیامبری که خداوند متعال در قرآن کریم به جان او سوگند یاد نموده ،کیست؟

پیامبر اکرم (صلی اللّه وعلیه وآله و سلّم)

۱۹٫ کدام پیامبرعلاوه بر مقام نبوّت به مقام امامت نیز نایل شد؟

حضرت ابراهیم (علیه السّلام )

۲۰٫ در قرآن کریم فرزندان و نوادگان حضرت یعقوب (علیه السّلام ) چه نامیده شده اند؟

الأسباط

۲۱٫ سوره هایی که به نام پیامبران نامگذاری شده ،کدامند؟

الف) سوره ی مبارکه ی یونُس(علیه السّلام )

ب) سوره ی مبارکه ی هود(علیه السّلام )

ج) سوره ی مبارکه ی یوسُف(علیه السّلام )

د) سوره ی مبارکه ی ابراهیم(علیه السّلام )

هـ) سوره ی مبارکه ی محمّد(علیه السّلام )

و) سوره ی مبارکه ی نوح(علیه السّلام )

۲۲٫ کدام یک از پیامبران در قرآن کریم ملقّب به «ذا النون» شده است؟

حضرت یونُس (علیه السّلام )

۲۳٫ کدام یک از پیامبران در قرآن کریم ملقّب به «صاحب الحوت» شده است؟

حضرت یونُس (علیه السّلام )

۲۴٫ تنها پیامبری که داستان کاملش در یک سوره بیان شده ،کدام پیامبر است؟

حضرت یوسُف (علیه السّلام )

۲۵٫ قوم یهود کدام پیامبر را فرزند خدا می دانستند؟

حضرت عُزَیر (علیه السّلام )

۲۶٫ قوم نصاری کدام پیامبر را فرزند خدا می دانستند؟

حضرت عیسی (علیه السّلام )

۲۷٫ تنها صحابی پیامبر اکرم (صلی اللّه وعلیه وآله و سلّم)  که نامش در قرآن کریم وجود دارد ،کیست؟

زید (بن حارثه ) ؛ در سوره احزاب آیه ۳۷ از او یاد شده است

۲۸٫ جنگ های زمان پیامبر اکرم (صلی اللّه وعلیه وآله و سلّم)  که در قرآن کریم از آنها نام برده شده ،کدامند؟

الف) جنگ بدر ( سوره آل عمران/۱۲۳)

ب) جنگ حُنَین (سوره توبه /۲۵)

۲۹٫ دو پیامبری که ازدواج نکردند ،کدامند؟

حضرت یحیی و حضرت عیسی (علیهم السّلام )

۳۰٫ سوره هایی که تمامی آیاتشان با « تنوین فَتح » (تنوین نصب) پایان یافته ،کدامند؟

سوره های مبارکه ی کهف ، فتح ، جنّ .

۳۱٫ کدام یک از حروف قرآن کریم به حروف «نورانی» مشهورند؟

۱۴ حروف مقطّعه : ص،ر،ا،ط،ع ،ل،ی،ح،ق،ن،م،س،ک،ه.

۳۲٫ لقب کدام یک از آیات قرآن کریم آیه ی « إکمال دین» است؟

آیه ی ۳ سوره ی مبارکه ی مائده

۳۳٫ لقب کدام یک از آیات قرآن کریم آیه ی « شهادت» است؟

آیه ی ۱۸ سوره ی مبارکه ی آل عِمران (آیه ی شَهِدَ اللّه )

۳۴٫ کدام یک از آیات قرآن کریم را آیه ی «مباهله » می نامند؟

آیه ی ۶۱ سوره ی مبارکه ی آل عِمران

۳۵٫ کدام یک از آیات قرآن کریم به آیه ی « تبلیغ » شهرت یافته است؟

آیه ی ۶۷ سوره ی مبارکه ی مائده

۳۶٫ کدام آیه به آیه ی « لیله المَبیت » مشهور گشته است؟

آیه ی ۲۰۷ سوره ی مبارکه ی بقره

۳۷٫ کدام آیه به آیه ی « تطهیر » شهرت یافته است؟

آیه ی ۳۳ سوره ی مبارکه ی اَحزاب (إنّما یُریدُ اللهُ لیُذهِبَ عنکمُ الرِّجسَ أهلَ البیتِ و یُطهِّرَکم تَطهیراً)

۳۸٫ کدام آیه از قرآن کریم را آیه ی « استرجاع » می نامند؟

آیه ی ۱۵۶ سوره ی مبارکه ی بقره (إنّا للهِ و إنّا إلیهِ راجِعونَ)

۳۹٫ « ذکر یونُسیه » در کدام آیه واقع شده است؟

آیه ی ۸۷ سوره ی مبارکه ی انبیاء (لا إله إلّا أنتَ سُبحانَک إنّی کنتُ مِن الظالمین)

۴۰٫ کدام آیه را آیه ی « نفی سَبیل » نامیده اند؟

آیه ی ۱۴۱ سوره ی مبارکه ی نساء (وَ لن یَجعَلَ اللهُ للکافِرینَ عَلَی المُؤمنینَ سَبیلاً)

۴۱٫ کدام آیه از قرآن کریم به آیه ی « سَیف » مشهور شده است؟

آیه ی ۳۹ سوره ی مبارکه ی حجّ

۴۲٫ کدام سوره را می توان «شناسنامه ی خداوند» نامید؟

سوره ی مبارکه ی اخلاص

۴۳٫ تنها سوره ای که به نام یکی از فلزات است ،کدام سوره است؟

سوره ی مبارکه ی حدید  ( به معنای آهن)

۴۴٫ سوره ای که به « تبارک » نیز معروف است ،کدام سوره است؟

سوره ی مبارکه ی ملک

۴۵٫ چه سوره هایی را« عزائم» می نامند؟

سوره های دارای سجده ی واجب که عبارتند از چهار سوره :

الف : فصّلت

ب : نجم

ج : علق

د : سجده

۴۶٫ چه سوره هایی را « مسبّحات» نامیده اند؟

سوره های مبارکه ی : اِسراء ،حدید ،حشر ،صفّ ،جمعه ،تغابن ،اعلی

۴۷٫ کدام دو سوره به « مُعوَّذتین» مشهور شده است؟

سوره های مبارکه ی فلق و ناس

۴۸٫ چه سوره هایی به « قصار السُّوَر»مشهور شده اند؟

سوره مبارکه ی حمد و سوره مبارکه ی زلزال تا سوره مبارکه ی ناس

۴۹٫ سوره ها بنا بر فرمایش رسول اکرم (صلی اللّه وعلیه وآله و سلّم) سبب پیری ایشان گردید، کدامند؟

سوره های مبارکه ی : هود،واقعه،مرسلات،نبأ

۵۰٫ پیامبر اکرم (صلی اللّه وعلیه وآله و سلّم)  می فرماید:« بهشتیان جز سوره های ….سوره ی دیگری را تلاوت نمی کنند.»

سوره های مبارکه ی طه و یس

۵۱٫ تنها سوره ای که می تواند ،جانشین تسبیحات اربعه (در نماز) شود، کدام سوره است؟

سوره ی مبارکه ی حمد

۵۲٫ تنها سوره ای که خواندنش در هر دو رکعت ( اول و دوم ) نماز، مکروه نیست کدام سوره است؟

سوره ی مبارکه ی اخلاص

۵۳٫ خواندن چه سوره هایی در حالت جنابت ،حیض و نفاس ،حرام است؟

سوره های مبارکه ای که سجده واجب دارند(عزائم) که عبارتند از : سجده ،فصّلت،نجم،علق

۵۴٫ حافظ در مصرع اوّل بیت زیر به کدام آیه از قرآن کریم اشاره دارد؟

«نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت                                         به غمزه مسئله آموز صد مدرّس شد»؟

آیه ی ۴۸ سوره ی مبارکه ی عنکبوت : (وَمَا کُنتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن کِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِیَمِینِکَ إِذاً لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ)

۵۵٫ سعدی در بیت زیر به کدام آیه از قرآن کریم اشاره نموده است؟

بپرس هر چه ندانی که ذُلّ پرسیدن                                                                          دلیلِ راه تو باشد به عزّ دانایی

بخشی از آیه ی ۴۳ سوره مبارکه ی نحل یا آیه ی ۷ سوره مبارکه ی انبیاء ( فسألوا أهل الذِّکر إِن کنتم لا تعلمون)

۵۶٫ ناصر خسرو در بیت زیر از کدام آیه ی قرآن مجید اقتباس نموده است؟

ای بر هوای دین بنشین بر زمین دین

کادریس از این زمین به مکان العُلی شده است ؟

آیات ۵۶ و ۵۷ سوره ی مبارکه ی مریم : (وَاذْکُرْ فِی الْکِتَابِ إِدْرِیسَ إِنَّهُ کَانَ صِدِّیقاً نَّبِیّاً * وَرَفَعْنَاهُ مَکَاناً عَلِیّاً)

۵۷٫ حافظ در بیت زیر به کدام آیه از قرآن مجید اشاره کرده است؟

یا رب این آتش که در جان من است                                                      سرد کن آنسان که کردی بر خلیل ؟

آیه ی ۶۹ سوره ی مبارکه ی انبیاء ( قُلنا یا نارُ کونی بَرداً و سَلاماً علی إِبراهیم )

۵۸٫ استاد شهریار در مصرع دوم بیت زیر ،به کدام آیه از قرآن کریم ،اشاره نموده است؟

برو ای گدای مسکین درِ خانه ی علی زن

که نگین پادشاهی دهد از کرم گدا را ؟

 آیه ی ۵۵ سوره ی مبارکه ی مائده ( إنّما وَلیّکمُ اللهُ وَ رَسولُهُ و الّذین ءامَنُوا الّذینَ یُقیمونَ الصّلاهَ وَ یُؤتونَ الزّکاهَ وَ هُم راکِعونَ)

۵۹٫ بیت زیر برگرفته و ترجمه ی کدام آیه از قرآن کریم است؟

چو قرآن بخوانند دیگر خموش                  به آیات قرآن فرا دار گوش ؟

آیه ی ۲۰۴ سوره ی مبارکه ی اَعراف : (وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ)

۶۰٫ سعدی در بیت زیر به چه آیاتی از قرآن کریم اشاره کرده است؟

بوی پیراهن گمگشته ی خود می شنوم

گر بگویم ،همه گویند ضلالی است قدیم ؟

آیات ۹۴ و ۹۵ سوره ی مبارکه ی یوسُف : (وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِیرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّی لَأَجِدُ رِیحَ یُوسُفَ لَوْلاَ أَن تُفَنِّدُونِ{۹۴} قَالُواْ تَاللّهِ إِنَّکَ لَفِی ضَلاَلِکَ الْقَدِیمِ{۹۵})

۶۱٫ خاقانی در بیت زیر کدام آیه از قرآن مجید را اقتباس نموده است؟

هرکس که حریف « عنکبوت » است

مأویگهش « اَوهن البیوت » است ؟

آیه ی ۴۱ سوره مبارکه ی عنکبوت : (مَثَلُ الَّذِینَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِیَاء کَمَثَلِ الْعَنکَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَیْتاً وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُیُوتِ لَبَیْتُ الْعَنکَبُوتِ لَوْ کَانُوا یَعْلَمُونَ)

۶۲٫ ناصرخسرو در بیت زیر به کدام آیه از قرآن مجید ،اشاره نموده است؟

بر آنچه داری در دست شادمانه مباش

وز آنچه از کف تو رفت از آن دریغ مخور ؟

بخشی از آیه ی ۲۳ سوره ی مبارکه ی حدید (لِکیلا تَأسَوا عَلی ما فَاتَکُم وَ لا تَفرَحوا بِما آتاکم)

۶۳٫ فردوسی در بیت زیر به کدام آیه از قرآن مجید اشاره نموده است؟

به  بینندگان  آفریننده  را                                                              نبینی مرنجان دو بیننده را ؟

آیه ی ۱۰۳ سوره ی مبارکه ی اَنعام (لا تُدْرِکُهُ الأَبْصَارُ وَهُوَ یُدْرِکُ الأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِیفُ الْخَبِیرُ)

۶۴٫ مولوی در ابیات زیر به کدام آیه از قرآن کریم ،اشاره نموده است؟

مصطفی را وعده کرد الطاف حق                  گر بمیری تو نمیرد این سَبَق

من کتاب و معجزات را حافظم                     بیش و کم را ز قرآن رافضم

آیه ی ۹ سوره ی مبارکه ی حِجر( إِنّا نَحنُ نَزَّلنَا الذِّکرَ وَ إِنّا لَهُ لَحافِظُونَ)

۶۵٫ حافظ در مصرع دوم بیت زیر به کدام آیه از قرآن کریم ،اشاره نموده است؟

حضور خلوت اُنس است و دوستان جمعند

« و اِن یَکاد » بخوانید و در فراز کنید

آیه ی ۵۱ سوره ی مبارکه ی قلم : (وَإِن یَکَادُ الَّذِینَ کَفَرُوا لَیُزْلِقُونَکَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّکْرَ وَیَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ)

۶۶٫ پس از آن که قنداقه ی امام علی(علیه السّلام )  را به پیامبر اکرم (صلی اللّه وعلیه وآله و سلّم)  دادند ،حضرت علی (علیه السّلام ) در آغوش پیامبر اکرم (صلی اللّه وعلیه وآله و سلّم) آیات کدام سوره را تلاوت فرمود؟

آیات ابتدایی سوره ی مبارکه ی مؤمنون

۶۷٫ فارابی درباره ی کدام آیه از قرآن کریم چنین گفته :«آرزو می کنم که ای کاش ارسطو – فیلسوف معروف یونانی – زنده بود تا این دلیل محکم و زیبا را درباره ی معاد از قرآن مجید می شنید؟

آیه ی ۷۹سوره یس :«قُل یُحییها الّذی أنشأها أوّل مرّه و هو بکلّ شئ علیم ».

۶۸٫ تنها قومی که پس از مشاهده ی نشانه های عذاب به خاطر توبه شان عذاب الهی از آنان برطرف شد ،کدام قوم بودند ؟

قوم یونُس (علیه السّلام )

۶۹٫ موجودی قرآنی که روح ندارد ولی تنفّس می کند، چیست؟!

صبح ( و الصُّبحِ إِذا تَنَفَّسَ ){ سوره تکویر آیه ۱۸}

۷۰٫ حضرت امام صادق (علیه السّلام ) : «اگر سوره ی ….هفتاد بار بر مرده ای خوانده شود و روح به تن او بازگردد ،شگفت نیست!»

سوره ی مبارکه ی حمد

۷۱٫ فصل بهار قرآن کریم چیست؟

ماه مبارک رمضان

۷۲٫ در کدام سوره به مسئله « چشم زخم » اشاره شده است؟

سوره ی مبارکه ی قلم دو آیه آخر

۷۳٫ امیر المؤمنین علی (علیه السّلام ) پس از مشاهده ی خرابه های قصر انوشیروان در مدائن چه آیاتی را تلاوت فرمودند ؟

آیات ۲۵ تا ۲۹ سوره مبارکه ی دُخان (کَم تَرَکُوا….مُنظَرینَ)

۷۴٫ آیه ای که سبب برچیده شدن« معلّقات سبعه » از دیوار کعبه شد ،کدام آیه است؟

آیه ی ۴۴ سوره ی مبارکه ی هود ( وَ قیلَ یا أرضُ …..الظّالِمینَ).

۷۵٫ کدام آیه ،مصداق کاملی از «زهد» است؟

آیه ی ۲۳ سوره مبارکه ی حدید ( لِکَیلا تأسوا عَلی ما فاتَکُم وَ لا تَفرَحُوا بِما آتاکُم ).

۷۶٫ امام علی (علیه السّلام ) درباره ی کدام آیه چنین فرموده :« در کتاب خدا آیه ای است که هیچ کس پیش از من بدان عمل نکرده و احدی نیز پس از من به آن عمل نمی کند».

آیه ی ۱۲ سوره ی مبارکه ی مجادله (آیه نجوا و صدقه دادن فقط حضرت امام علی علیه السلام بین صحابه ، برای عمل به آیه)

۷۷٫ در روایات آمده است که وقتی اصحاب و یاران پیامبراکرم (صلی اللّه وعلیه وآله و سلّم) به یکدیگر می رسیدند ،پبش از آن که از هم جدا شوند، سوره ی مبارکه ….. را می خواندند و محتوای بزرگ این سوره ی کوتاه را یاد آور می شدند ،سپس با یکدیگر خداحافظی کرده و به سراغ کار خود می رفتند.

جواب : سوره ی مبارکه ی عصر

۷۸٫ قرآن کریم غیبت کردن را به چه چیزی تشبیه کرده است؟

خوردن گوشت برادر مرده ی خود (سوره حجرات آیه ۱۲)

۷۹٫ از نظر قرآن مَثَل چه کسانی همانند عنکبوت است که خانه ای سست و ناپایدار را برگزیده است؟

کسانی که اولیاء دیگری غیر از خدا را برگزیده اند.(سوره عنکبوت آیه ۴۱)

۸۰٫ قرآن کریم خوردن مال یتیم را به خوردن چه چیزی تعبیر کرده است؟

آتش (سوره مبارکه نساء آیه ۱۰)

۸۱٫ بزرگترین عددی که در قرآن کریم ذکر شده ،چیست؟

یکصد هزار  (000/100) (سوره مبارکه صافات آیه ۱۴۷)

۸۲٫ بلندترین کلمه در قرآن کریم ،کدام کلمه است؟

فَأَسقَیناکُمُوهُ (سوره مبارکه حجر آیه ۲۲)

۸۳٫ بلندترین آیه در قرآن کریم ،کدام آیه است؟

آیه ی ۲۸۲ سوره ی مبارکه ی بقره (معروف است به آیه دِین (قرض))

۸۴٫ حیوانی که تنها در سوره ی یوسُف از آن ، نام برده شده چیست؟

گرگ (ذِئب)

۸۵٫ حیوانی که تنها در سوره ی حجّ از آن ، نام برده شده چیست؟

مگس (ذُباب) ( آیه ۷۳ )

۸۶٫ سه حیوانی که از مادر تولّد نیافته و در قرآن کریم به آن ها اشاره شده ،کدامند؟

الف : شتر حضرت صالح (علیه السّلام )

ب : اژدهای حضرت موسی (علیه السّلام )

ج : پرندگان حضرت عیسی (علیه السّلام

۸۷٫ یک معمّا گویمت کن فکر هان       آن چه حیوانی است وحی آمد برآن

    کرده ذکرش را خدا در ذکر خود      مـی رسـانـد  نـفـع بسیاری همان

زنبور عسل ( سوره نحل آیه ۶۸)

۸۸٫ پرنده ی نامه رسان دربار حضرت سلیمان (علیه السّلام ) چه نام داشت؟

هُدهُد (سوره نمل آیه ۲۸)

۸۹٫ کدام یک از حیوانات همراه اصحاب کهف به غار رفت؟

سگ (سوره کهف ۱۸ و ۲۲)

۹۰٫ کدام حیوان مُرد و پس از صد سال زنده شد؟

الاغ حضرت عُزَیر (علیه السّلام ) (سوره بقره آیه ۲۵۹)

۹۱٫ حیوانی که از دل کوه به وجود آمد ،کدام حیوان بود؟

شتر حضرت صالح (علیه السّلام )

۹۲٫ کدام حیوان کندن قبر و دفن کردن مرده را به انسان آموخت؟

کلاغ (سوره مائده آیه ۳۱)

۹۳٫ کدام کلمه در وسط قرآن است؟

 کلمه ی « وَلیَتَلَطَّف » (سوره ی مبارکه ی کهف آیه ۱۹)

۹۴٫ دو آیه در قرآن است که تمامی حروف الفبا را شامل می شوند ،آن دو آیه کدامند؟

الف : سوره ی آل عمران آیه ی ۱۵۴          ب : سوره ی فتح آیه ی۲۹

الف : ((ثُمَّ أَنزَلَ عَلَیْکُم مِّن بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَهً نُّعَاسًا یَغْشَى طَآئِفَهً مِّنکُمْ وَطَآئِفَهٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ یَظُنُّونَ بِاللّهِ غَیْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِیَّهِ یَقُولُونَ هَل لَّنَا مِنَ الأَمْرِ مِن شَیْءٍ قُلْ إِنَّ الأَمْرَ کُلَّهُ لِلَّهِ یُخْفُونَ فِی أَنفُسِهِم مَّا لاَ یُبْدُونَ لَکَ یَقُولُونَ لَوْ کَانَ لَنَا مِنَ الأَمْرِ شَیْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَاهُنَا قُل لَّوْ کُنتُمْ فِی بُیُوتِکُمْ لَبَرَزَ الَّذِینَ کُتِبَ عَلَیْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ وَلِیَبْتَلِیَ اللّهُ مَا فِی صُدُورِکُمْ وَلِیُمَحَّصَ مَا فِی قُلُوبِکُمْ وَاللّهُ عَلِیمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ))

سپس [خداوند] بعد از آن اندوه آرامشى [به صورت] خواب سبکى بر شما فرو فرستاد که گروهى از شما را فرا گرفت و گروهى [تنها] در فکر جان خود بودند و در باره خدا گمانهاى ناروا همچون گمانهاى [دوران] جاهلیت مى‏بردند مى‏گفتند آیا ما را در این کار اختیارى هست بگو سررشته کارها [شکست‏یا پیروزى] یکسر به دست‏خداست آنان چیزى را در دلهایشان پوشیده مى‏داشتند که براى تو آشکار نمى‏کردند مى‏گفتند اگر ما را در این کار اختیارى بود [و وعده پیامبر واقعیت داشت] در اینجا کشته نمى‏شدیم بگو اگر شما در خانه‏هاى خود هم بودید کسانى که کشته شدن بر آنان نوشته شده قطعا [با پاى خود] به سوى قتلگاههاى خویش مى‏رفتند و [اینها ] براى این است که خداوند آنچه را در دلهاى شماست [در عمل] بیازماید و آنچه را در قلبهاى شماست پاک گرداند و خدا به راز سینه‏ها آگاه است.

( سوره ی آل عمران/ آیه ی ۱۵۴)

ب : ((مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِینَ مَعَهُ أَشِدَّاء عَلَى الْکُفَّارِ رُحَمَاء بَیْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُکَّعًا سُجَّدًا یَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِیمَاهُمْ فِی وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِکَ مَثَلُهُمْ فِی التَّوْرَاهِ وَمَثَلُهُمْ فِی الْإِنجِیلِ کَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ یُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِیَغِیظَ بِهِمُ الْکُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَهً وَأَجْرًا عَظِیمًا))

محمد [صلی اللّه وعلیه وآله و سلّم] پیامبر خداست و کسانى که با اویند بر کافران سختگیر [و] با همدیگر مهربانند آنان را در رکوع و سجود مى‏بینى فضل و خشنودى خدا را خواستارند علامت [مشخصه] آنان بر اثر سجود در چهره‏هایشان است این صفت ایشان است در تورات و مثل آنها در انجیل چون کشته‏اى است که جوانه خود برآورد و آن را مایه دهد تا ستبر شود و بر ساقه‏هاى خود بایستد و دهقانان را به شگفت آورد تا از [انبوهى] آنان [خدا] کافران را به خشم دراندازد خدا به کسانى از آنان که ایمان آورده و کارهاى شایسته کرده‏اند آمرزش و پاداش بزرگى وعده داده‏است.

( سوره ی فتح / آیه ی ۲۹)

۹۵٫ سجده های واجب در قرآن کدامند ؟

سجده های واجب در قرآن در سوره های عزائم قرار دارند :

الف : سوره ی سجده آیه ی (۱۵)

ب : سوره ی فصّلت آیه ی (۳۷)

ج : سوره ی نجم (آیه ی آخر)

د : سوره ب عَلَق (آیه ی آخر)

د : سوره ب عَلَق (آیه ی آخر)

۹۶ . بر اساس کدام آیه از قرآن کریم ،پیش از تلاوت ،استعاذه نمودن مستحب است ؟

آیه ی ۹۸  سوره ی مبارکه ی نحل.

( دام سخت است مگر یار شود لطف خدا

ورنه آدم نبَرد صرفه ز شیطان رجیم)

۹۷٫ تنها قومی که پس از مشاهده ی نشانه های عذاب به خاطر توبه شان عذاب الهی از آنان برطرف شد ،کدام قوم بودند ؟

قوم یونُس

۹۸٫ کدام آیه مشتمل بر نام تمامی پیامبران اولواالعزم است ؟

آیه ۱۳ سوره ی مبارکه ی شوری

admin

دیدگاه کاربران ...

تعداد دیدگاه : 0

    لطفا قبل از ارسال سئوال یا دیدگاه سئوالات متداول را بخونید.
    جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
    دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
    دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.

    دیدگاه خود را بیان کنید

جدیدترین محصولات